Competency frameworks

Moodle includes support for many new features designed to support Competency Based Education.

Competency frameworks are a hierarchical list of Competencies, usually defined by a standards body or central authority.

Competency frameworks can be imported and exported from Moodle in CSV format. In Moodle 3.1 you can install this plugin to import these competency frameworks. Later versions of Moodle include this plugin by default so you can just navigate directly to "Site administration -> Competencies -> Import competency framework".


Name: 125 – Кібербезпека
Description:

Об’єкти професійної діяльності випускників: 

 1. об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні
 2.  інформаційно-аналітичні, інформаційно-  телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології; 
 3.  технології забезпечення безпеки інформації; 
 4. процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі навчання : 

 • підготовка фахівців,     здатних використовувати        і впроваджувати    технології інформаційної та/або кібербезпеки.

Теоретичний зміст предметної області :

Знання:

 1. законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 2.  принципів   супроводу   систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки; 
 3. теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів
 4.  теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою; 
 5. методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
 6. методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
 7. методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
 8. сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 9. сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
 10. автоматизованих систем проектування. 
 11. сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 
 12. сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; 
 13. автоматизованих систем проектування.      


Specification: http://do.nmu.org.ua/admin/tool/lp/editcompetencyframework.php?id=15&pagecontextid=1&return=competencies
Framework File: Comma-separated values 125 Кібербезпека.csv
Version: 2018
Entry added by Serge Florov - Tuesday, February 19, 2019, 8:28 PM
Last modified - Tuesday, February 19, 2019, 8:30 PM