Search for courses

Izazovi mentorstva

Za sudjelovanje u programu e-učenja AZOO-a potrebno je prijaviti se putem portala www.ettaedu.azoo.hr.  Vrijeme održavanja i detaljne informacije o programu dostupne su na www.azoo.hr > Stručno usavršavanje > Katalog stručnih skupova > Skupovi po područjima > Programi e-učenja AZOO-a.
Creator: Martina Šturm - Publisher: Martina Šturm - Contributors: Marijana ČešiSend message about Izazovi mentorstva
Subject: Education Studies - Audience: Educators - Educational level: Other
Language: Croatian - License: Creative Commons - Time updated: Tuesday, 12 June 2018, 7:12 PM
Activities : File (27) - Book (14) - Label (3) - questionnaire (2) - Folder (2) - attendanceregister (1) - Feedback (1) - Forum (1)
No comments
Creator notes:

xx