Search for courses

TOEIC 400 - Online, FREE (12 units)

TOEIC 400 là khóa học sơ cấp nhằm giúp các bạn đạt được điểm thi TOEIC 400. Khóa học được thiết kế từ cấp độ thấp đến cấp độ cao và các kĩ năng căn bản nhất để bạn có thể tham gia kì thi TOEIC tại ETS. + Target for Real TOEIC: 400 điểm //
Creator: Tiếng Anh ETT Vietnam - Publisher: Tiếng Anh ETT VietnamSend message about TOEIC 400 - Online, FREE (12 units)
Subject: English Language - Audience: Students - Educational level: Other
Language: English - License: Creative Commons - Time updated: Wednesday, 19 August 2015, 8:17 PM
Activities : Quiz (99) - Label (14) - Glossary (13) - Lesson (12) - Chat (1) - Forum (1)
Creator notes:

This is TOEIC course for level of 400 points