Search for courses

TOEIC 500 - Online, Free (12/12 Units)

TOEIC 500 là khóa học nhằm giúp các bạn đạt được điểm thi TOEIC 500. Khóa học được thiết kế dựa trên nền tảng của TOEIC 400. Khóa học tiếp tục trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để bạn có thể tham gia kì thi TOEIC tại ETS. + Target for Real TOEIC: 500 điểm
Creator: Admin User: Henry - Publisher: Admin User: HenrySend message about TOEIC 500 - Online, Free (12/12 Units)
Subject: English As A Second Language Teaching - Audience: Students - Educational level: Other
Language: English - License: Creative Commons - Time updated: Monday, 22 June 2015, 5:31 PM
Activities : Quiz (102) - Label (2) - Forum (1) - Chat (1) - Glossary (1) - Lesson (1)
No comments
Creator notes:

English course for TOEIC 400